ESCOLARITZACIÓ 2023-2024

Consulta tot el procés d’escolarització http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/informacia_del_procas_dadmissia/