“Els dos pous” diu NO a la violència envers les dones.