Escolarització curs 2022-2023.

Consulta tot el procés d’escolarització pels infants de 0-3 anys. http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/informacia_del_procas_dadmissia/