Formació anual Pedagogia Respectuosa

Descarrega el fulletó complet

Una educació exitosa és aquella que ensenya a les persones a descobrir el seu potencial en la vida, recorrent camins plens de conquestes. Conquestes cap a l'autonomia. Adquirint compromisos. Conformant les bases de la llibertat de cada individu dins de la convivència harmònica en el col·lectiu humà. Trobar la font de la passió i dedicar-se professionalment a això passa inevitablement pel recorregut de moltes llums i ombres en la vida. Tot això necessita un acompanyament d'un individu adult conscient i coherent com model vàlid per a la vida.

QUÈ?

Oferim una formació global, holística, a la qual les diferents temàtiques estan connectades per un fil que defineix una mirada respectuosa cap a l’educació. Des d’aquesta mirada prenem consciència de la importància dels processos i les seves complexitats. Avui dia tenim accés directe a infinits continguts, nosaltres ens detenem en la integració d’aquests continguts des de la vivència i les experiències prèvies. El mirall que ens retorna el treball en grup i la confiança d’estar en un entorn professional protegit, ens serveix per a traspassar les barreres que ens impedeixen avançar en el canvi educatiu.

PER QUÈ?

Necessitem un canvi de paradigma educatiu,una mirada àmplia, recursos nous, eines creatives i sobretot molta valentia per a enfrontar-nos al vertigen d’innovar en educació, de fer noves propostes a la nostra escola i sobretot d’anar d’acord amb el claustre o equip amb el qual treballem i empènyem amb força. La creixent i imminent necessitat de canvi del paradigma educatiu avui exigeix molta vocació i responsabilitat manifesta amb la profunditat de l’ésser humà com a tal.

COM?

L’ésser humà aprèn per l’experiència i per l’experimentació constant amb la vida. Com a animal racional que és, de l’experiència reflexiona i extreu teories que generalitzen les experiències de vida. Aquesta formació és principalment vivencial, pràctica, experiencial i presencial. A través de l’exploració de materials, dinàmiques i jocs, construirem un discurs de reflexió que ens ajudi a comprendre la teoria i investigar en la documentació.