Anar descalç

Els peus constitueixen una de les parts més importants del nostre organisme; així doncs si parlem de la seva part més física i biològica, podem dir que són els principals agents que faciliten a l’ésser humà poder estar drets, avançar, caminar i equilibrar el cos per tal d’evitar caigudes. Al marge d’això a nivell cognitiu i emocional, podem dir que són els principals receptors de sensacions i estímuls provinents del terra; són els òrgans més importants de descàrrega i rebuda d’energia.

DESCARREGA ELS DOCUMENTS

Durant els primers mesos de vida, abans d'iniciar-se a caminar, els infants tenen la necessitat de descobrir els seus peus, agafar-los, mirar-los o portar-los a la boca.

Des del Centre, és veu aquesta pràctica com un procés sensitiu i d’exploració sensorial. Durant els primers mesos de vida, abans d’iniciar-se a caminar, els infants tenen la necessitat de descobrir els seus peus, agafar-los, mirar-los o portar-los a la boca. D’aquesta manera, l’escoleta considera que els peus no és podin cobrir amb sabates, ja que aquestes d’una banda interfereixen el procés natural que duu a terme l’infant i d’altra impedeixen que el peu tingui espai per créixer correctament tenint en compte que els infants estan en una etapa de creixement molt ràpid. 

A més, el fet de portar-hi sabates té una certa connotació oculta que és fer de frenada, ja que d’alguna manera descalçar-se ens permet alliberar-nos del ritme de vida agitat que duem. Anar descalços és una possibilitat d’exploració a nivell sensitiu, ja que als peus tenim una gran quantitat de terminacions nervioses. A l’escola, tractem de delimitar els espais amb estores perquè l’infant pugui percebre el contrast de textura i temperatura cap al sòl.

Per tant, romanem descalços durant la jornada escolar. Aquest factor sovint impacta a les famílies, ja que no és habitual que a una escoleta els infants no portin sabates i moltes d’aquestes famílies relacionen el fet d’anar sense calçat amb els constipats o els problemes de salut. D’aquesta forma sorgeix de la necessitat d’informar a les famílies dels beneficis que comporta que els infants vagin sense sabates. 

A través d’enquestes hem pogut observar que molts dels membres familiars sí tenen consciència del que suposa aquesta pràctica, encara així hem vist que alguns d’ells voldrien saber més sobre aquesta temàtica. Per respondre a aquesta necessitat, vàrem decidir elaborar un plafó on s’exposen les idees més rellevants que sustenten aquesta teoria. I a més, alumnes practicants de la UIB van realitzar un tríptic informatiu on es plasma de manera més profunda la temàtica a tractar i que està a l’abast de les famílies a l’entrada, que és precissament  l’ espai habilitat perquè infants i personal adult es llevin les sabates abans d’entrar a les aules. 

DESCARREGA ELS DOCUMENTS

Projecte anar descalços

Decàleg peus

Finalment, cal dir que el principal objectiu a aconseguir amb aquest projecte va dirigit a l’àmbit familiar; es tracta d’oferir informació a les famílies sobre els beneficis d’anar sense sabates. Tot i així, podem trobar una sèrie d’objectius no tan vissibles o en segon terme com per exemple: afavorir el vincle entre la família i l’escola, transportar una informació científica dins d’un món més quotidià i crear consciència de la importància del fet d’anar descalç ja sigui a les famílies com també als/les professionals que ens visiten.