Presentació

Som una Cooperativa d’ensenyament que actualment cobrim les necessitats bàsiques i el desenvolupament integral dels infants de 0 a 3 anys.

El nostre objectiu principal és que els infants desenvolupin les seves habilitats socials, cognitives, motores, afectives (autonomia, autoestima…), entre d’altres, a través del joc, l’experimentació, la manipulació, el contacte amb la natura i amb altres entorns. 

Pensant en l’infant com l'ésser competent que és, la nostre tasca és facilitar espais de relació on el seu acompanyament tingui un clima benevolent.

 El treball de les mestres cap aquesta neutralitat benvolent es basa en  l’objectiu de tenir molt clara la diferència entre l’acompanyament vs. la intervenció. Amb l’acompanyament conscient la nostre feina arriba a un nivell alt d’empatia i comprensió que ens fa connectar amb el món emocional dels infants. Una escola oberta a les emocions dels infants és una escola que amb un respecte profund viu els infants en totes les seves expressions.

Trets d'identitat:

Integral, plural, aconfessional, activa i participativa, respectuosa amb la diversitat, coeducació, català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, arrelament al medi, visió critica, creativa, investigadora, adaptació continua, musical i plàstica i inclusiva.

Volem destacar la metodologia del treball per espais adients a les necessitats reals d’aquesta etapa i la lliure circulació, així com els projectes d’espais familiar i el treball amb famílies, que actualment portam a terme a l’escola.