Espai familiar i espai nadó

Són serveis orientats a les famílies amb infants de 0 a 6 anys i també si en tenen, als seus germans o germanes, que els ofereix un espai de joc i relació, on els infants poden explorar i relacionar-se entre ells i amb les persones adultes, i on les famílies poden compartir entre elles la seva experiència d’educar i fer créixer als seus infants.

Què ofereix als infants?

Posa al seu abast un espai per jugar, amb materials adients i on es fan propostes d’activitat amb intencionalitat educativa, per tal que infants de diferents edats, puguin explorar, conèixer, divertir-se i aprendre a relacionar-se.

Què ofereix a les famílies?

Les famílies tenen la possibilitat de veure els infants en acció, fora de l’àmbit familiar, i poden compartir entre elles i amb professionals la seva experiència i vivències. Poden fer-ho per mitjançant intercanvis espontanis i també en les reunions de grup de famílies, on es contrastenr les seves creences i opinions, destriant el que és cert i el que és opinable a partir dels seus referents culturals, pel que fa a la criança i l’educació dels seus fills i filles. L’espai familiar facilita la comunicació entre les famílies, afavoreix les relacions d’ajuda i solidaritat entre elles i actua preventivament contra l’aïllament familiar.

Organització de l’Espai Familiar:

Atenció a un grup d’espai familiar format per un màxim de 10 famílies amb infants de 1–6 anys, preferentment no escolaritzats. Se’ls ofereix una sessió setmanal d’unes 2h en horari de tarda de setembre a juny. Actualment les sessions es duen a terme tots el dimecres de 16:00h a 18:00h a les quals assisteixen famílies tant de l’Escoleta com de fora,  amb els seus infants. El preu és de 5€ per família i es paga en efectiu al moment d’assistir. No cal fer reserva prèvia i l’entrada i sortida són lliures, així que cada família arriba i marxa en voler.

Organització d’una sessió, s’estructuren a l’entorn de tres grans moments:

1. L' acollida:

 La seva funció és donar la benvinguda i acollir als/les participants. Amb l’experiència de aquest anys és pot dir que treballem una acollida individual que respon a una dinàmica en la que el grup entra de forma esglaonada. El moment de l’arribada consisteix en una rebuda amable que permet una atenció personalitzada. La pedagoga acull a l’ infant ajupida a la seva alçada anomenant a l’infant i a la persona adulta que l’acompanya.

2. L'activitat:

Poc a poc i de forma lliure comença un temps de joc lliure. El personal adult asseu al voltant de un sofà en mig de la sala o jugant amb els infants a la zona de psicomotricitat o la zona dels diferents ambients. En tot cas l’espai ampli i obert fa que les dinàmiques siguin molt espontànies i flexibles. A mitja sessió s’ofereix un petit berenar, amb infusions i galetes, que fa que els infants s’apropin, propicia un moment en el que tothom està al voltant del sofà i la taula. Es important que sigui la professional la que prepari i serveixi de forma individualitzada a cadascú dels/les participants el berenar, ja que això no trenca les converses i l’adult/a té la sensació que per un moment és ell/a qui es sent cuidat i no qui cuida. És un petit gest que enriqueix molt el ambient favorable per la relació i la conversa, així mateix enriqueix la sensació de que les famílies acudeixen a un lloc on es té cura d’ells. És el moment en el qual surten moltes converses. La sessió ja està molt avançada, ja porten una estona parlant de coses més quotidianes i el moment de la infusió sol ser just quan surten converses molt més profundes.

3. La cloenda:

 L’acomiadament es produeix amb la recollida del material. La professional que guia el grup porta a la sala una capsa plena de material per cantar cançons. Fa sonar una campaneta o un petit triangle que indica que la sessió està acabant, que tothom ha de buscar una cadireta on asseure’s per formar una rotllana i ha de guardar silenci. És canten cançons populars i s’explica un conte curt. Amb una darrera cançó s’acomiada a tot el grup fins la propera sessió. La cloenda té com a durada els últims 15 minuts de la tarda.

ESPAI NADÓ

Moltes mares es troben soles desprès del naixement de l’infant. No disposen com en altres temps de l’ ajut familiar que facilitava la recuperació física de la mare, ni de la cadena de transmissió del saber popular sobre la cura d’un nadó. L’Espai Nadó ofereix suport durant aquest procés de ser i fer mare-pare, compartint aquesta experiència amb altres famílies, en grups que compten amb l‘acompanyament de professionals. Està centrat preferentment en les dones que han estat mares, que poden participar-hi amb la seva criatura, des de les darreres setmanes de la gestació, fins els 9-12 mesos de l’infant; també s’anima i estimula la participació del pare, i si ho desitgen poden participar-hi altres persones de l’entorn familiar.

Què ofereix a les famílies i als infants?

El propòsit del programa és facilitar a les famílies un espai de trobada i d’intercanvi on puguin compartir les seves vivències i experiències, reforçar una percepció positiva de la parentalitat i de la seva competència com a mares i/o pares. Es promou l’ajuda mútua entre elles, amb la finalitat d’evitar l’aïllament familiar, especialment de les dones, durant aquest període del seu cicle vital que requereix ser viscut amb tranquil·litat. La maternitat és una experiència complexa i intensa, que requereix ser compartida socialment.

Organització d’Espai Familiar:

S’organitzen grups formats per un màxim de 10 mares amb els seus nadons. Se’ls ofereix una sessió setmanal d’unes 3h en horari de mati. Actualment les sessions és porten a terme tots el dijous de 9h a 12h a les quals acudeixen 6 mares amb els seus nadons. És un horari que permet a les famílies arribar esglaonadament. 

Organització d’una sessió d’Espai Nadó:

Així com en l’Espai Familiar, una sessió d’Espai Nadó també es divideix en una acollida amable, en una part central de la sessió anomenada “activitat” i la cloenda. La diferencia en termes generals entre una sessió i altre resideix en el espai físic, els participants i els temes que es parlen. A mig matí s’ofereix un berenar, aquí la guia del grup es converteix en una amable cambrera que porta a cada família de forma individualitzada alguna cosa per beure i menjar. Així doncs l’objectiu intrínsec és que les famílies se sentin cuidades en un moment de les seves vides en el que son cuidadors. 

El lloc on es realitza actualment és davant la sala de nadons de l’escola. Aquest fet dona la oportunitat a les famílies de que puguin veure el dia a dia de l’aula de nadons. Aquesta experiència dona a moltes famílies tranquil·litat davant del neguit que les provoca que en un futur hagin de deixar als seus nadons a l’escola. 

L’espai físic de l’Espai Nadó és una sala molt il·luminada per unes vidrieres molt grans que donen a un pati exterior. Per tota la sala hi ha matalassos o estores molt toves, coixins de lactància, mòduls de psicomotricitat i dues “paneres dels tresors”[1] ben amples i plenes.

S’inclouen a tall d’exemple, un llistat de temes emergents en el programa, que estan relacionades amb la maternitat, la criança i l’educació de l’infant durant el primer any de vida.

Objectius del programa, funcionament i organització
L’ acompanyament d’un grup de famílies que participen en l’Espai Familiar i Espai Nadó, requereix un mòdul de 5h de dedicació setmanal cadascú per part de les professionals, que comparteixen la conducció del grup; de les quatre hores, unes 3h son d’ atenció directa a les famílies, les altres 2h per gestions de coordinació dels grups, programació, valoració , preparació del material i de l’ espai.