Eixos

Els infants no són vists com una esponja o una ampolla que s’hagi d’omplir sinó com una llavoreta que és sembra i que creix i es nodreix d’allò que necessita. Sent éssers competents, capaços, amb una vida emocional i intel·lectual complexa. Amb drets, deures, responsabilitats… i són també membres actius de la comunitat. D’aquesta manera els afavorim una identitat forta permetent-los alliberar al màxim el seu potencial.

Els infants

Són els veritables protagonistes dels seus aprenentatges, ja que aquests parteixen dels seus interessos i motivacions. El dia a dia va marcat per la satisfacció de les necessitats bàsiques com són: son, gana, higiene i afecte. Són éssers únics i individuals, amb ritmes, interessos i necessitats diferents, que cal tenir presents i respectar.

Quan aquestes necessitats estan cobertes poden anar a descobrir quines aprenentatges i sorpreses els tenen preparats i amagats els espais. Cada infant es desenvolupa seguint el seu propi ritme. El moviment lliure, desde les primeres edats, els hi permet experimentar, descobrir, adquirir noves postures i aprenentatges segons la seva fase de desenvolupament en la que es troben.

“Quan l’infant per la seva pròpia iniciativa i interès aprèn i adquireix capacitats i coneixements, són molt més sòlids que si se'ls intenta inculcar des de l’exterior aquests mateixos aprenentatges” Emmi Pikler.

Les Famílies

La nostra intervenció va encaminada a acollir, cuidar, donar suport i confiança a les famílies en un moment tan sensible com els primers anys de vida dels seus infants i en l’inici de la criança. Això farà que poc a poc es vagi creant un vincle entre l’escola i les famílies per tal que es sentin que formen part de l’escola i del procés educatiu dels seus infants. 

Som una escola oberta i transparent on les famílies entren i surten segons les seves necessitats. Per a que puguin viure de primera mà el nostre projecte les oferim un acompanyament acurat per part de l’equip, proposant espais per parlar (tutories, espai familiar, xerrades envers temàtiques que les preocupen) compartim el que feim durant el dia a dia, com ho feim i per què. D’aquesta manera poden veure el que passa, preguntar inquietuds i preocupacions envers la criança dels infants.

Les famílies són un punt clau dins el nostre projecte, ja que ens confien allò que més estimen. Per això, la nostra mirada cap a les famílies és sense judicis ni prejudicis, tothom fa el millor que sap amb la situació que té i allò que sap.
Les acompanyants

El paper de la mestra com acompanyant dels processos dels infants en l’entorn que hem dissenyat per a ells, a més del de preparadora, és el de presentadora: amb el gest, la mirada, pot donar importància a allò que van descobrint els infants, afegint quan ho considera necessari, el llenguatge adient (el nom de les coses, de les accions…), expressant a més les percepcions dels sentits, ajudant així a la identificació que en facin els infants d’allò que perceben i encara no identifiquen.

Les mestres acompanyants d’infants, saben viure tots els moments de la jornada, els del joc/descoberta i els de les seqüències diàries (arribada i comiat, àpats, descans i canvi bolquers/higiene), ja que realment tot són seqüències pedagògiques de qualitat, totes formen part de les experiències que viuen els infants.

Un altre paper com a observadores és el d’anar documentant el que succeeix als espais de forma que siguin materials a reinterpretar i compartir amb tot l’equip i també amb les famílies.

Espais

L’escoleta està formada per una infraestructura privilegiada, amb molta llum natural i amb espais amplis on poder dur a terme el nostre dia a dia. Això facilita la connexió entre l’arquitectura i el projecte educatiu, ja que pensam que els espais són uns educadors més. 

Com diu Loris Malaguzzi: “L’espai com el tercer mestre”.

Comptam amb espais on els infants poden circular lliurement i hi trobaran propostes i materials que conviden a l’aprenentatge, experimentació, interacció, comunicació,… També cercam una connexió amb els espais exteriors on hi tinguin accés sempre que ho desitgin i amb l’equipació adequada pels dies de pluja.

A l’hora de crear un nou espai, es tenen molts factors en compte: qui l’habitarà (tant infants com adultes), les necessitats que s’han de cobrir amb aquell espai, la llum, els colors, el mobiliari, els materialsTambé que siguin espais atractius als ulls de l’infant, ja que l’estètica i l’harmonia juguen un paper important a l’hora de configurar-lo.

El nostre objectiu persegueix oferir als infants uns espais adequats a les seves necessitats, coherents amb els diversos ritmes d’aprenentatge i amb una diversitat de materials ajustada a cada espai, per tal de no sobrecarregar cada un d’ells i així afavorir l’ordre i l’equilibri entre espais i materials. 

També perseguim el treball autònom dels infants, sense la interferència per part de la persona adulta, on experimentin de manera individual i/o col·lectiva, realitzin hipòtesis mitjançant l’assaig i l’error, per tal que siguin els protagonistes dels seus propis aprenentatges. On mitjançant la diversitat d’espais i materials ho podem observar durant el nostre dia a dia.

“L’ordre de l’espai genera l’ordre de la ment i la relaxació de pensament” (congrés indians).