Massatge infantil

“El massatge de nadons és un art tan antic com a profund. Simple però difícil difícil per que és simple. Com tot el que és profund.” Frédérick Leboyer

Cada vegada són més nombrosos els estudis que demostren els beneficis del massatge infantil i les bondats de l’estimulació tàctil en diferents aspectes del desenvolupament dels infants. Diferents especialistes han destacat que, des d’un punt de vista fisiològic –però sense ser considerat terapèutic–, el massatge millora el funcionament de pràcticament tots els sistemes corporals (nerviós, endocrí, immunològic, respiratori, circulatori, gastrointestinal i muscular). A més, també aporta plaer sensorial, reforça el vincle afectiu i té una important funció alliberadora de les tensions corporals i emocionals.

D’aquesta manera, volem aplicar noves estratègies afectives a l’escola infantil que ajudin els infants a compensar l’absència de les figures parentals i aportin als professionals nous recursos i coneixements de relació i vinculació amb els alumnes.

No podem oblidar que els infants integren el seu cos segons les vivències sensorials: durant aquestes edats són capaços de processar molta més informació mitjançant el tacte que no mitjançant la resta de sentits. Per tant, és fonamental que l’escola tingui en compte aquesta realitat fisiològica i emocional, permetent que els missatges, aprenentatges, actituds i valors arribin als infants a partir d’experiències corporals enriquidores. D’aquesta manera, dedicant-los de forma específica un temps i un espai emocional d’interacció mitjançant el massatge infantil, permetem contemplar la seva individualitat, familiaritzar-nos amb el seu llenguatge corporal i afavorir el vincle afectiu d’una forma privilegiada.

Finalitats:

Metodologia:

Combinarà sessions teòriques amb metodologia activa, amb sessions pràctiques de massatge i exercicis de contacte entre participants basades amb el massatge Santala.

Durada:

El curs estarà destinat a mares i pares amb els seus infants de 0 a 3 anys. La finalitat serà ensenyar els moviments del massatge infantil per facilitar els vincles afectius i garantir la qualitat de la intimitat entre els pares i mares i els seus infants.

El curs s’impartirà en tres grups (organitzats segons l’edat dels infants): de 0 a 1 any, d’ 1 a 2 anys i de 2 a 3 anys.

·       Els cursos seran d’una durada mínima de 6 sessions.

·       Cada sessió tendrà una durada mínima d’ 1 hora.

·       La periodicitat de l’activitat serà quinzenal.

Els cursos, els impartiran professionals titulats/des en aquest tema, tant per la part tècnica com per la pràctica.

La Cooperativa proposa tallers per treballar la tècnica específica del massatge infantil a fi de facilitar els vincles afectius del nadó amb el seu pare o mare en moments d’interacció amb el contacte, la mirada, somriures, contacte físic per la pell, carícies i abraçades.

El programa es destinarà a famílies amb infants escolaritzats i no escolaritzats al Centre, de 0-3 anys.

Taller de massatge infantil per a famílies amb nadons:

Una primera proposta de massatge infantil que es pot realitzar a l’aula de zero a un any és plantejar la participació de pares i mares en un taller de massatge, per tal de que el primer contacte de l’infant i dels propis pares amb l’escola es realitzi a través d’una activitat entranyable com és el massatge infantil, amb la presència i participació de les mestres. D’aquesta manera, es facilita un coneixement recíproc, la comunicació i l’intercanvi d’experiències entre progenitors/es i professionals, alhora que s’afavoreix la confiança de les famílies en l’escola i en les persones que s’encarregaran dels seus fills o filles.

El massatge infantil a l’aula amb l'educadora:

 El massatge infantil en aquesta franja d’edat a l’aula consistiria en intervencions puntuals segons el moment del dia i les necessitats del nadó. D’aquesta manera, alguns moments que poden ser aprofitats per realitzar el massatge als infants serien els següents:

Mitjançant les carícies i els contactes positius les persones ens anem nodrint afectivament durant la vida. L'abundància d'aquests contactes és bàsica per al correcte desenvolupament infantil, especialment durant els primers anys.