EAP

El Govern de les Illes Balears atén els infants de menys de tres anys a través de dues xarxes de serveis d’atenció primerenca: una dependent de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (equips d’atenció primerenca) i l’altra dependent de la Conselleria d’Afers Socials i Esports (UDIAP, SVAP, SEDIAP), en compliment del que determina l’article 36 de la Llei 9/2019.

Els equips d’atenció primerenca de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca han d’atendre l’ alumnat dels centres que conformen les xarxes educatives de centres de primer cicle d’educació infantil establertes en el Decret 131/2008 i la seves posteriors modificacions, això és, els centres de titularitat pública municipal i dels consells insulars i els centres de titularitat privada que han signat el conveni de col·laboració per formar part de la xarxa complementària a la xarxa pública de centres de primer cicle d’educació infantil públics de les Illes Balears.

Segons el text aprovat en el document Cap a un model pedagògic d’EAP de les Illes Balears, que recull la normativa vigent:

“LES PRINCIPALS FUNCIONS DELS EAP”

Històricament, per manca d’altres referents propers, les escoles i el professorat han estat un referent per a la difusió cultural i el saber. Les escoletes fa anys que assumeixen aquesta funció i són un dels referents territorials de la cultura educativa dels infants més petits. Ajuden a promoure una imatge digna de la infància i del seus drets, una tasca que ara per ara continua sent important i necessària.

Actualment, durant el curs 2021-2022, a l’escoleta Els Molins comptam amb dues professionals de l’EAP:

Mª del Mar López. (Orientadora.)

Àngela Alonso. (AL)